Loading and analyzing incoming loads

بارگزاری و تحلیل بارهای وارده

تحلیل های بارگذاری

تحلیل جریان باد و مکش و فشار حاصل از برخورد باد به ساختمان با استفاده از روش CFD و بررسی چگونگی جریان باد در اطراف ساختمان و تاثیر آن بر ساختمان و پوسته آن.

بارگذاری

  • تعیین و محاسبه بارهای وارد بر نما با استفاده از آیین‌نامه‌های ملی و بین‌المللی
  • پخش بار بر اعضای نگه دارنده نما با استفاده از نرم‌افزار‌های طراحی و کنترل با روش‌های دستی
  • پخش بار توسط نرم‌افزارهای محاسباتی سازه‌ای و کنترل پخش بار به صورت دستی بر اعضای باربر نما