پروژه های در حال اجرا

پروژه هتل زیگورات سیرجان

  • کارفرما: شرکت پارس زیگورات (گروه مالی گردشگری)
  • مشاور: مهندسی مشاور شورا
  • پیمانکار مادر: شرکت تندیس تجارت باختر
مشاهده تصاویر
  • کارفرما: اداره مهندسی ساختمان بانک پارسیان
  • مشاور: مهندسین مشاور آرکاندید
  • پیمانکار مادر: شرکت ساختمانی گوپله
مشاهده تصاویر

پروژه ساختمانی مجتمع سایه شیراز